ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ СЛЕД КРАЖБА ИЛИ ОПИТ ЗА КРАЖБА

 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ СЛЕД КРАЖБА ИЛИ ОПИТ ЗА КРАЖБА

Бързо възстановяване и до 40 % по изгодни условия при заплащане.
Пълно възстановяване на всички електронни системи за защита и всички заключващи механизми
Възстановяване и програмиране на всички липсващи или повредени електронни модули.
Програмиране на нови ключове или възстановяване на стари.
Издаване на експертна оценка.
Фактуриране към застрахователни компании.

0877720977 / 0877721577