застрахователни компании

  • Оценяване на риск, ефективност и рентабилност при използването на защитни системи против кражба. 
  • Своевременни  консултации за възникнали нови технически възможности за кражби на превозни средства и вече неефективни защитни системи. 

Монтаж на безконтактни имобилайзери от последно поколение, във всички марки и модели превозни средства. Висококачествен професионален и незабележим монтаж. Електронни системи от водещи световни производители.

Специален режим на работа със застрахователни компании.

Монтирането на защитни системи от нашата компания, не влияе на гаранционното обслужване на новите автомобили!  Защитни устройства одобрени от всички застрахователни компании. Провеждане на консултации за най-удачна защита на автомобили.

Ние защитихме автомобилите на Булинс, ОЗК и много други корпоративни и частни клиенти. Монтажни центрове и сервизно покритие в 30 града в странатаОгромен професионален опит и над 10 000 защитени превозни средства за последните две години.  

Локализиране на откраднат автомобил. Монтаж на GPS тракери в непостоянен режим на работа (спящи), излъчващи данни за местоположението на автомобила през интервал от време. 

0877721577 - 0877720977