идеи, ВЪЗМОЖНОСТИ, РЕШЕНИЯ...

БЕЗПЛАТЕН GPS ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР

Безплатния пакет GPS предлага най-необходимите базови функции за проследяване, като:

  • Проследяване на превозно средство в реално време 24/7
  • Местоположение
  • Посока на придвижване
  • Скорост на придвижване
  • Място и време на престой
  • Време за придвижване от точка „А“ до точка „Б“
  • Пълна история на данните за изминал период от една година
  • Проследяване чрез лесна за боравене онлайн платформа поддържаща над 30 чужди езика.
  • Без инсталация на натоварващи софтуери или мобилни приложения
  • Възможност за наблюдение от телефон, таблет или компютър

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ НА ГОРИВА, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ДИСТАНЦИОННО БЛОКИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ от всяка точка на света

 ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЛИЧНИ И СЛУЖЕБНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 ЗАЩИТА НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

МОНТАЖ НА ИМОБИЛАЙЗЕР

GPS НАБЛЮДЕНИЕ И БЛОКИРОВКА НА ДВИГАТЕЛЯ

100% ТОЧНОСТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА МОТОЧАСОВЕ И МАШИНОСМЕНИ

МОМЕНТАЛНО ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИ ЛИСТОВЕ В РАЗЛИЧНИ ФОРМАТИ

МОМЕНТАЛНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

 СЕМЕЙНИ АВТОМОБИЛИ

Проследяване на автомобил с цел постоянна информация за местоположение, скорост, превишаване на скоростта, изминати километри, автоматично уведомяване за различни важни събития като изтичане на застраховки, уведомяване за техническо обслужване по изминало време или километри, пропускането на които води до отпадане на гаранционното обслужване. 

    СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ

 Проследяване и постоянен контрол на автомобили с цел оптимизиране на работния процес и повишаване на ефективността на работа, намаляване на разходите, контрол на водачите, информация за нерегламентирани курсове или престой, статистика за рисково шофиране, автоматично уведомяване за важни събития - застраховки, техническо обслужване, автоматично издаване на пътен лист и др.

                     ДИСТАНЦИОНЕН GPS КОНТРОЛ НАД  ДВИГАТЕЛЯ

ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА, ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОСЛЕДЯВАНЕ И НА ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

Проследяване и постоянен контрол на механизация - данни за местоположение, скорост, важни параметри като количество гориво в резервоарите, температура на охлаждащата течност на двигателя, обороти на двигателя, данни от допълнителни сензори, автоматично уведомяване за напускане на създадена географска зона, автоматично уведомяване за важни събития - изтичане на застраховки, автоматично уведомяване за техническо обслужване по време, изминати километри, изтекли моточасове и др.

   ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

 Статистика за рисково шофиране -/RAG/  включващо: превишаване на ограничена скорост и продължителност на събитието, брой бързо ускорение и екстремно  спиране, брой  повторения на екстремни действия, време за придвижване от точка "А" до точка "Б" ) и др.  Тракери с вграден сензор за ускорение и удар, автоматично подаване на местоположение и сигнал за ПТП и позвъняване на телефон (112) в реално време. Паник-бутон с автоматично набиране на телефон (112) или предварително зададени телефонни номера с възможност за разговор.

  Регистриране на местоположение на автомобил през определен интервал от време посредством тракер с автономно захранване с цел откриване на откраднати автомобили.  Труден за откриване GPS-тракер поради липсата на кабели и липсата на постоянно излъчване на данни - устройството се включва през много дълъг период от време - денонощие, седмица или месец за много кратко време, излъчва местоположението си и се изключва отново за дълъг период от време.

    ХОРА

Наблюдение в реално време на деца, възрастни хора със заболявания, охранителни патрули и др. Задаване на геозони и автоматично уведомяване за излизане и влизане във всяка геозона с точно време на всяко събитие. Паник-бутон с автоматично набиране на предварително зададени телефонни номера и възможност за разговор.

    ЖИВОТНИ

Проследяване в реално време на домашни любимци, ловни кучета или стопански животни, автоматично уведомяване при излизане и влизане в географска зона с точно време и точно местоположение.

 

GPS РЕШЕНИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ВЪВ ВСЯКА БИЗНЕС СФЕРА

GPS ЗАЩИТА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

GPS ОХРАНИТЕЛНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЕМЕЙНИ АВТОМОБИЛИ

GPS НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ХОРА, ПОСРЕДСТВОМ ЧАСОВНИК С GPS, ГРИВНА ИЛИ МЕДАЛЬОН

GPS ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И ЗИМНИ СПОРТОВЕ

GPS ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ГРАДСКИ И МЕЖДУГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, СМЕТОСЪБИРАНЕ

GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИ И РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

GPS ЗАЩИТА НА МОТОРИ, ВЕЛОСИПЕДИ, МОТОПЕДИ

GPS ЗАЩИТА НА ОТДАДЕНО ПОД НАЕМ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, РЕМАРКЕ, КАРАВАН, ФУРГОН И ДР.

МОТОЦИКЛЕТИ  

 За всеки модел мотоциклет, триколка, ATV или бъги, тракери с компактни размери и пълна функционалност.

Ориентиране в реално време чрез сателитна релефна карта или снимка. Поглед върху всички пътища, пътеки, реки и водоеми 

наблюдавайте движението на вашите близки в реално време

GPS проследяващи устройства с малък размер, разработени за монтаж в електрически скутери, тротинетки, велосипеди и всякакви електрически превозни средства с малки размери и ограничено монтажно пространство

Открийте забавната част и след пътуването !

Проверете изминатия маршрут

Достигната максимална скорост

Време за придвижване

Време на престой

Ниво на батерията във всеки момент от пътуването 

Съотношение между Батерия и Скорост

    АВТОМОБИЛИ И ТЕХНИКА ПОД НАЕМ

Проследяване в реално време на автомобили, микробуси, мотоциклети, автоскутери, електрически тротинетки, велосипеди и всякаква подвижна техника, с информация за местоположение, скорост, изминати километри, автоматично известяване за важни събития, предстоящи обслужвания и др.

                      ДИСТАНЦИОНЕН GPS КОНТРОЛ НАД  ДВИГАТЕЛЯ

    СТОКИ, ПРАТКИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Винаги знаете къде е вашият товар,  без предположения и телефонни разговори 

Проследяване на пратки, регистриране на местоположение през определен времеви интервал. Наблюдение на контейнери, товари, пратки, фургони, каравани и др.

GPS ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И ЗИМНИ СПОРТОВЕ

Задължителна сигурност при планински зимни спортове и туризъм

Наблюдение и бързо локализиране на изчезнал турист или екстремни спортисти

GPS тракери с презареждаща батерия и издръжливост от две седмици, при излъчване на сигнал през 15 минути, до няколко месеца при излъчване на през големи интервали.

Незаменима възможност за едновременно наблюдение и на голяма група хора, както и локализиране на отделен турист. 

Магнитни GPS тракери за тайно проследяване с възможност за аудио мониторинг

GPS тракери за стационарен монтаж в превозно средство, с възможност за аудио мониторинг и блокиране на двигателя 

Мощна защита против кражба на превозни средства, чрез монтаж на безконтактни имобилайзери  от последно поколение  

GPS ТРАКЕРИ - ВОДОЗАЩИТЕНИ-IP67 С  МОЩНО АВТОНОМНО ЗАХРАНВАНЕ 

Към всички тракери за проследяване в реално време  монтирани в превозно средство, предлагаме възможност за дистанционно включване или изключване на определена функция.      Пример:   Изключване на двигател по време на работа и предотвратяване на стартирането без разрешение.