Домашни любимци и стопански животни

Проследяване в реално време през мобилно приложение на домашен любимец или ловно куче в случай на изчезване; проследяване на голям брой стопански животни - обикновено стадни с малко на брой устройства, прикрепени към водачите на стадото и/или кучетата-пазачи. Създаване на геозони и сигнализация при напускането им.