Багажи и стоки

Проследяване движението на предмети и пратки в реално време или чрез зададен интервал от време - например: изпращане на данни за местоположението на всеки час, с цел пестене на батерията на устройството.