GPS  за превоз на дървесина

Работим съвместно с Изпълнителната Агенция по Горите (ИАГ) и извършваме монтаж на GPS системи за наблюдение на превозни средства транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и на мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ във връзка с издадена заповед   №796/11.11.2015 от ИАГ.

Предоставяме гарантирано денонощно наблюдение в реално време, както и пълна история на придвижването за период от една година. 

Издаваме необходимите Удостоверение за монтаж и функциониране на GPS устройство за наблюдение, които се представят за регистрация в съответната РДГ.

0877 72 15 77

 Решения за дейности, за които законът изисква задължително GPS проследяване като дърводобив, превоз на опасни товари, и други. 

Проследяване на всяка техника извършваща комунални услуги като: снегопочистване и сметосъбиране 

Градски транспорт, пожарни и медицински превозни средства

Монтаж на сензори и датчици за проследяване  с цел предотвратяване на неправомерни действия.