Задължителни по закон

 Решения за дейности, за които законът изисква задължително GPS проследяване като дърводобив, превоз на опасни товари, и други. 

Проследяване на всяка техника извършваща комунални услуги като: снегопочистване и сметосъбиране 

Градски транспорт, пожарни и медицински превозни средства

Монтаж на сензори и датчици за проследяване  с цел предотвратяване на неправомерни действия.